„Žijeme v detskom svete“ – zažite to s nami!

Ako vznikla naša firma? Úplne jednoducho – na začiatku bola jej chuť tvoriť a jeho podnikať.  Firma teda vznikla v ich obývačke a čiastočne v garáži. Prvé školenia animátorov sa konali práve v spomínanej obývačke a materiál potrebný na animačné programy sa pripravoval v garáži.

V roku 2010 sme sa rozhodli realizovať zmysluplné aktivity pre deti vo forme animačných programov. Chceli sme zúžitkovať naše skúsenosti s prácou s deťmi, zozbierané v zahraničí. Nakoľko sme vyrástli v podtatranskom regióne, oslovili sme najskôr hotely v okolí. Asi prvým hotelom, s ktorým sme začali spolupracovať, bol hotel Kempinski. Tam začali naše prvé pravidelné animácie pre deti hotelových hostí a naša spolupráca pretrváva dodnes. Postupom času nám dôveru prejavili ďalšie hotely, ktoré sa viac či menej zameriavali na rodiny s deťmi. Počet animácií a individuálnych babysittingov rástol, čo nás napĺňalo, ale aj stavalo pred nové výzvy. Spoločne sme sa učili na vlastných chybách a snažili sa posúvať vpred. Dnes medzi našich animátorov patria ľudia, ktorí žijú v detskom svete a nezáleží na ich veku. Sú medzi nimi študenti, učitelia, vychovávatelia, ale aj napr. výsluhoví dôchodcovia z ozbrojených síl. Ak sa snažíte robiť niečo dobre, dobro si aj pritiahnete.

Mali sme rovnako šťastie na našich zákazníkov a partnerov, s ktorými sme si vytvárali priateľské vzťahy. Vzťahy založené na zodpovednosti, vzájomnej pomoci a profesionalite. Postupne sme rozvinuli naše činnosti o animačné programy pre školy v prírode, animačné programy pre rodiny s deťmi na firemných akciách a eventoch, rodinné oslavy, kreatívne dielne, moderované akcie pre deti. Po rozvoji animačných aktivít, nás to prirodzene začalo priťahovať k školstvu. Chceli sme vybudovať svet, v ktorom by sme naplno mohli rozvinúť zážitkovosť a emócie z našich animácií a spojiť to s výchovou detí. V roku 2014 sa nám podarilo otvoriť  detské centrum a o rok na to sme zriadili súkromnú materskú školu – našu Chalúpku.

Cítime, že naším poslaním je prinášať zážitok a silné emócie pre všetky deti – či už na animáciách, v škôlke, v škole v prírode či na individuálnom babysittingu. Pretože tie najhlbšie spomienky sú tie, ktoré sú spojené s emóciami.

„Žijeme v detskom svete“, zažite to s nami.

 

Zakladatelia